Безгранично умножая количество богатства, умножаешь качество…

Безгранично умножая количество богатства, умножаешь качество души на ноль.